Vytisknout

Atesty a osvědčení fólií

 

Atesty a osvědčení

Atesty a osvědčení fólií na okna a ochranných fólií


Osvědčení (Státem akreditované laboratoře  č. 1139  (Ikates, s. r. o.  Zkušebna skla a stavebních výrobků)) odolnosti proti proražení podle DIN EN 356 E:

  • P – 2 – osvědčení eč.: A - 153 - 1 / 2005 pro instalaci z interiéru na sklo síly 3mm a více pro bezpečnostní fólii SCX

  

E 262 J - pádová zkouška z 6 500 mm. na fólii SCX dle předpisu na zbraně a střelivo. 

 Prohlášení o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 178/1997.  

Osvědčení Státního zdravotního ústavu – o zdravotní nezávadnosti a použitelnosti v potravinářství viz. Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 12/05/151, 152.

  • veškeré typy fólií EWF jsou zdravotně nezávadné pro použití v interiérech. Jejich použití je možné i v potravinářských provozech. viz. Protokol o senzorické zkoušce č. S12-1311/05 ze dne 17.10.2005