Vytisknout

Optimi systém

Varianty - systém lze použít pro:

- lodžie rovné
- lodžie rohové
- lodžie šikmé
- lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté

 Použití nevhodné:

- pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých před obvodovou zeď
- pro lodžie seshora otevřené (bez stropního prvku - panelu)

  Provoz a údržba:

- snadná ovladatelnost systému
- mazání horních pojezd. koleček silikonovým olejem jednou za rok
- čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie

 Skladba, konsturkce:

- horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
- spodní kluzné vedení
- skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
- profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovnostní bočních skel lodžie
- systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli

Funkce výrobku:

- skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
- otevření může být buď jen částečné anebo úplné
- odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo druhou stranu, anebo na obě strany
- po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření zvenčí
- mezi skly jsou provětrávací mezery cca 2-3 mm

 


 

Detail systému Optimi

Celá lodžie se dá otevřít, skla se posunou
a otočí k boční stěně lodžie

Boční zajištění skel Horní západka
detail detail2 detail6
Větrací přípravek Lišta na sklo je uzavřena
detail3 detail5
 
schema
 
 
schema2