Vytisknout

Thermalux rámový

VÝHODY SYSTÉMU:

 • nejtěsnější systém na trhu
 • systém je velice dobře utěsněn pomocí těsnění mezi jednotlivými rámy
  (vhodný do větrného prostředí)
 • jednoduchý posuv skel po nerezových kolečkách
 • systém nijak nezasahuje do prostoru lodžie
 • systém umožňuje více variant otevírání a použití různě silných skel
 • možnost vysazení všech rámů

SKLADBA SYSTÉMU:

 • základním prvkem systému je spodní a horní kolejnice (tříkolejnice nebo čtyřkolejnice), mezi kterými se pohybují jednotlivé posuvné rámy s výplní
 • každý okenní rám je složen ze čtyř profilů, ve kterých je zabudované štětinkové těsnění, ve spodním profilu pak 2 ks koleček, profily jsou vnitřně sešroubovány
 • rámy na bocích zajíždějí do bočních „U" profilů s moherovým těsněním
 • systém je standardně doplněn okenním madlem s pojistkou a jistícími kolíčky pro zajištění krajních rámů, čímž je systém chráněn proti otevření zvenčí
 • ke spodní kolejnici je připevněna okapnice překrývající horní madlo zábradlí
 • všechny profily jsou hliníkové - povrchová úprava hliníkových profilů je šedá (RAL 9006) + komaxit bílý (RAL 9010), jiné odstíny za příplatek

Typ skel a způsob posuvu:

Do rámů je možné vložit několik druhů výplní:

SKLO FLOAT tl. 4 mm ČIRÉ - uložené pomocí pryžového těsnění (dodáváno standardně)

 • výhodou jednoduché demontáže v případě rozbití

Connex (lepené bezpečnostní)- uložení pomocí silikonového tmelu

DVOJSKLO tl. 16 mm (4/8/4) ČIRÉ - uložené pomocí doplňkových hliníkových profilů

Posuv jednotlivých rámů se uskutečňuje po spodní kolejnici pomocí nerezových koleček v plastové bandáži.

V uzavřeném stavu do sebe zapadnou profily sousedících rámů, čímž dojde ke zpevnění celé plochy.

Otevření:

Systém umožňuje mnoho variant otevírání (různý počet rámů na čelní straně)

animace-expodul2 animace-expodul3 animace-expodul4a animace-expodul5
animace-expodul4b
do 2 m do 3,5 m 2 - 5 m 3,5 - 6 m

 

animace-expodul6 animace-expodul8
5 - 8 m 6 - 8 m

Všechna skla na čelní straně lze vysadit.

Ukotvení:

Systém leží celou vahou na horním madlu zábradlí, ke kterému je připevněna spodní kolejnice. Horní kolejnice je ukotvena pomocí natloukacích hmoždinek do stropu, boční rámy jsou ukotveny pomocí natloukacích hmoždinek do stěny lodžie.

Odvod vody:

Voda stéká ze skel do drážek spodní kolejnice, odkud je odváděna odtokovými otvory na okapnici.

Údržba systému:

Při provozu systému je třeba dbát pouze na čistotu spodních drážek, ve kterých jsou odtokové otvory.

Snadné mytí vnější strany skel je možné pomocí houbičky na násadě nebo po vysazení skel.

Dodací lhůta:

Přesný termín a doba trvání montáže je předmětem objednávky (smlouvy o dílo).

 

CENA:

Cena je kalkulována dle aktuálního ceníku  

CERTIFIKACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Systém je certifikován u CSI, a.s. Praha pod č.259/08.

Na celé dílo je poskytována záruka 5 let (mimo skel)

Životnost cca 30 let a déle